Loading...
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

2,500,000₫

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ inspire.itdev@gmail.com

Thông tin khóa học

Công nghệ Thông tin, viết tắt CNTT, là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để xử lý thông tin.

Bình luận