Loading...

Bài toán tính diện tích làm khó người giải

Bài toán tính diện tích phần giao nhau giữa hai hình vuông của ảo thuật gia Martin Gardner rất đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải đau đầu.

bai-toan-tinh-dien-tich-lam-kho-nguoi-giai

Tính diện tích tứ giác ABCD.

Cho một hình vuông lớn có cạnh bằng 8 đơn vị và một hình vuông nhỏ có cạnh bằng 6 đơn vị. A là một đỉnh của hình vuông lớn đồng thời là tâm của hình vuông nhỏ. Hai hình vuông giao nhau tạo thành tứ giác ABCD (như hình vẽ) với BC bằng 4 đơn vị. Tính diện tích tứ giác ABCD?

Bình luận